אסטרטגיה של גירושין

         

 
להתגרש או לא להתגרש הסכם גירושין נכון יחסים אלימים בעת גירושין
עצירת הליכי גירושין גירושין – ההליכים ופשרם גירושין חבריים – הייתכן?
הסכם שלום בית/גירושין ילדים בעת גירושין ניסוח הסכם גירושין.
אסטרטגית גירושין מזונות אישה בהליכי גירושין גירושין - הצעדים הראשונים
תביעת גירושין או משא ומתן מזונות ילדים בהליכי גירושין סעדים זמניים בהליכי גירושין
איך לבחור עורך דין? כיצד מתחלק הרכוש? המלצות
מלכודות בהליכי גירושין כתובה - זכות ששווה כסף. |
זכויות נסתרות בעת גירושין משמורת על ילדים והסדרי ראיה

 

ילדים במסגרת הליכי גירושין

 

 

 הקורבנות האמיתיים של הגירושין, לא פעם, הם הילדים . הם מוצאים עצמם בליבו של סכסוך לא שלהם כשבמקרים רבים בני הזוג עושים בהם שימוש לקידום מטרותיהם. אורן למד על בשרו את הקשיים והסכנות שבהפעלת מודיעין מסכל. בין אורן וליאת ניטש מאבק גירושין הנמשך שנים רבות. אורן  הצליח לגייס לצידו את בנו נעם וזה מדווח לו מ"עורף האויב". המידע המודיעיני שהביא נעם נתגלה בעבר כאמין ועל כן אורן היה שבוי בקונספציה שהילד דובר אמת. ביום מן הימים מופיע נעם בבית אביו, מתנשף כולו, ואומר כי אימו הזמינה חבר טוב ללון אצלה בערב. אץ רץ אורן מצויד במיטב ציוד ההקלטה וחמוש במצלמת וידאו לתעד את המפגש. שמח וטוב לב אמר לעצמו "אני כבר אוכיח לבית הדין הרבני שהשקרנית הזאת לא רוצה שום שלום בית". אורן חדר לדירה דרך חלון, התמקם בפינה חשוכה והמתין לאקשן. בשעה היעודה אכן ישבה חנה עם חברה הטוב, בעוד אורן מתעד את המפגש שבמסגרתו נדונו רק היבטים פילוסופיים של כתבי חמורבי. אורן התאכזב מהיבול הדל ובבואו לצאת מן הדירה המתינו לאורן שוטרים אשר עצרו אותו על התפרצות ופגיעה בפרטיות. אורן נאלץ תוך שבוע ימים לוותר על רכוש רב וזאת אך ורק בכדי לחמוק מציפורני החוק. עד היום אורן לא יודע שבנו היה סוכן כפול... ליאת נראתה נופשת באיטליה עם חברה הטוב, הפעם ללא כתבי חמורבי...

 

הילדים בהליכי גירושין - מספר היבטים:

 

1.       משמורת הילדים - אין לך הכרעה בסכסוך גירושין בלי הכרעה בשאלה מי מההורים יחזיק בילדים. סוגיה זו הינה חלק בסיסי של כל תהליך גירושין, וללא הסכמה בנושא זה נדרשת הכרעה שיפוטית שכן לא ניתן לחלק כל ילד לשניים דוגמת "משפט שלמה". השאלה מי יהיה ההורה המשמורן נגזרת מאינטרס עליון והוא "טובת הילד"- על בית המשפט למסור את החזקה בילד להורה אשר יבטיח את טובת הילד במובנה הרחב, קרי ידאג למילוי כל צרכיו הגשמיים, הרוחניים וההתפתחותיים. במסגרת טובת הילד נלקח בחשבון גם רצון הילד. הנטייה לתת משקל לרצון הילד הינה פועל של שניים: הראשון גילו של הילד, קרי ככל שהילד גדול יותר ובגרותו הנפשית תואמת את גילו הנטייה לתת לרצונו משקל גדול יותר עולה. השני, מידת נחרצותו של הילד. קרי, ילד בגיל 13 המביע התנגדות נחרצת ומנומקת להיות עם אמו, והתנגדותו זו אינה פרי הסתה או שימוש באמצעים פסולים יטה בית המשפט לכבד את רצונו. ואולם, אם ישאל הילד לגבי העדפתו ומדבריו ילמד כי יש לו העדפה קלה ולא נחרצת, קיימת סבירות גבוהה שיוותר בידי אימו. ביחס לילדים קטנים, ובמיוחד ילדים מתחת לגיל 6 קיימת חזקה בחוק שטובתם להיות עם האם, למעט מקרים בהם מוכח כי לאם אין מסוגלות הורית סבירה.

 

2.       החזקה משותפת - בשנים האחרונות החלה לפשוט במחוזותינו תופעת "המשמורת המשותפת" לפיה גם לאחר גירושי ההורים, ההורים גרים בסמיכות ומגדלים את ילדיהם בחלוקת זמנים שוויונית. הסדר זה צבר לו ברבות השנים מתנגדים רבים כשהסיבה העיקרית להתנגדות מקורה בכך שלאחר הגירושין לילד אין מרכז חיים: יש לו שני בתים, הלינה מתבצעת לסירוגין אצל האב או האם, הוא נדרש להיטלטל לא אחת עם חפצים בין שתי הדירות. מצב זה אינו מעניק לו את היציבות הראויה הנדרשת לו ככלל, ובפרט לאחר גירושין.

 

3.       הסדרי ראיה - מסירת החזקה לאחד מההורים מחייבת הסדרים לשמירה על קשר עם ההורה האחר. בית המשפט ובתי הדין נוהגים ביד קשה כאשר מגיעים לכלל מסקנה כי מי מההורים מחבל בהסדרי הראיה של הילדים עם ההורה השני. ההסדרים הנוהגים בדרך כלל הנם: שני ביקורים באמצע השבוע למספר שעות, לפרקים, לינה אחת בשבוע באמצע שבוע, שבתות וחגים לסירוגין, והסדרים מיוחדים לחופש הגדול. כעקרון מנחה יש לדאוג הן לשמירה על קשר רצוף והדוק בין הילדים לשני ההורים, והן לכבד את העיקרון שלילד יהיה מרכז חיים ושגרה ושהוא לא ינדוד כנווד בין הוריו. הורה המעוניין בהסדרי ראיה סבירים, או במשמורת, חייב להוכיח התנהגות ראויה במהלך סוף החיים המשותפים והגירושין, שאם לא כן הוא עלול למצוא עצמו נפגש עם הילדים אך בנוכחות צד שלישי כגון בן משפחה או עובד סוציאלי.

 

4.       מזונות ילדים ומגוריהם - כאשר מגיעים לכיס של ההורים המחלוקות שמתגלעות הנן כ"מעיין המתגבר". המזונות מהווים נטל כלכלי כבד על ההורים ונעים בין האב לאם כמטוטלת. ככל שסכום המזונות שעל האב לשלם לילדיו נמוך יותר, כך הנטל המוטל על האם גדול יותר ולהיפך. לגובה המזונות משמעות מרחיקת לכת ביחס לאפשרות של כל אחד מבני הזוג להמשיך במסלול חיים לאחר הגירושין, לבנות לעצמו זוגיות חדשה, להקים בית ולהוליד ילדים נוספים. חשוב להבין, כי הפרש של 1,000 ₪ במזונות שני ילדים מצטבר לסכום של מאות אלפי שקלים לכל תקופת המזונות- סכומים לא גדולים הופכים להיות עצומים בראי הזמן.

 

ניתן לחלק מזונות לחמש קטגוריות עיקריות :

 

א.      המזונות ההכרחיים - מזונות אלו מוטלים על האב בלבד עד הגיע הילד לגיל 15. בילדים מעל לגיל 15 חלים מזונות מדין צדקה, שהחובה העקרונית לגביהם היא על האב והאם.  במזונות הכרחיים המדובר בחיוב מוחלט על האב בלי כל קשר לעובדה אם וכמה הוא משתכר. מזונות אלו כשמם כן הם ובאים לדאוג לצרכים הקיומיים של הילד ועל כן הם זהים לעני ולעשיר. הסכום מתעדכן מתקופה לתקופה ועומד כיום על כ- 1,200 ₪ לילד הראשון. מזונות הכרחיים כוללים כלכלה, הלבשה והנעלה, חינוך, צרכי בריאות בסיסיים וכו', יודגש כי מדובר אך בהוצאות קיומיות בערכים מינימלים ואין עסקינן בפינוקים ובמותגים.

 

ב.      המזונות מדין צדקה - מתווספים למזונות ההכרחיים. המדובר בצרכים הנוספים של הילד שאינם בגדר צרכים קיומיים, ואשר נועדו להביאו לרמת חיים אליה הורגל. החובה למזונות מדין צדקה חלה רק לאחר שהאב או האם כיסו את צרכיהם. במזונות אלו חייבים שני ההורים בהתאם ליחס הכנסותיהם הפנויות.

 

ג.        המדור - על האב חלה חובה לדאוג לכך שלילדיו תהיה קורת גג לאחר הגירושין. אין הוא חייב להעמיד לרשותם קורת גג בבעלות האם, אולם עליו להשתתף בדמי שכירות בדירה השקולה לדירה בה התגוררו הקטינים תוך התייחסות לכך שאין הוא מתגורר עוד בדירה. יחס ההשתתפות של האב במדור ילדיו הינה לפי הנוסחה הבאה. בגין ילד אחד 30% מגובה דמי שכירות, בגין שניים 40% ובגין שלושה ומעלה 50%. כבר נפסק לא אחת, כי דירת שלושה חדרים די בה בהחלט לאם ולשני ילדים ואין חובה להבטיח חדר לכל ילד.

 

ד.      הוצאות בריאותיות חריגות - המדובר בהוצאות רפואיות חריגות אשר אינן מכוסות במסגרת הכיסוי הבריאותי המוענק בחוק ביטוח בריאות. נהוג לחלקן בין ההורים בחלקים שווים. במסגרת הוצאות אלו יכול ויכללו גם טיפולי שיניים וטיפולים אורתודנטים, מכשירי עזר וכיוב'. על מנת למנוע מחלוקות מומלץ, כי ההסכם בין הצדדים יקבע, כי הוצאה כאמור תוצא לאחר קבלת הסכמת ההורה השני, למעט במקרים דחופים, ובהעדר הסכמה כאמור יכריע במחלוקת רופא מומחה.

 

ה.      צרכים ספציפיים - מעבר לצרכים כללים לכל מקרה ומקרה יתכן וקיימים צרכים מיוחדים. למשל, צרכים רפואיים- משקפיים, מכשיר שמיעה, טיפול פסיכולוגי וכיוב' או צרכים לימודיים- קושי בלימודים הדורש אמצעים מיוחדים וכיוב'. הצרכים הספציפיים עלולים להגדיל את סכום המזונות לעיתים בצורה משמעותית ביותר.

 

לסיכום נהוג לסבור כי סכום של 1,500 ₪ למזונות ומדור של קטין הינו מינימלי לקטין שאין לו צרכים ספציפיים. עם זאת יש לזכור שכאשר עסקינן במספר העולה על שני ילדים סכום המזונות לא יהווה מכפלה של מספר הילדים בסכום הנקוב שכן קיימות הוצאות חופפות. קרי, אב לחמישה ילדים שהכנסתו 7,000 ₪ יכול שיחויב בסכום של  5,500 ₪, כפי שנפסק לאחרונה .

 

  1. זכויות רכושיות של ילדים - רכוש ההורים אינו שייך לילדים. לא אחת נתקלים בשאלה "מה לילדים לא מגיע שום דבר בדירה בעת גירושין?" התשובה היא "לא". קשר ההורות בין ילדים להוריהם אינו מקים להם זכויות רכושיות בנכסי הוריהם. עם זאת לשאלה בדבר אופן חלוקת הרכוש יש ויש משמעות כבדה ביותר בכל הנוגע לשאלה כיצד יראו חייהם לאחר הגירושין. טול למשל מקרה בו בתמורה לגט מוותרת האם על דירת המגורים במלואה. קיימת סבירות גבוהה לפיה ילדים אלו יאלצו לנדוד בין דירות שכורות עד גיל בגרות. ככל שההורה אשר מקבל חזקה בילד מוותר משמעותית על חלקו ברכוש, כך צפויה רמת חייו של הילד לרדת.

 

  1. ילדים ככלי משחק במסגרת גירושין - החלטות רבות המתקבלות על ידי הורים בשעת הגירושין מתקבלות באופן ברור ומודע בניגוד לטובת הילדים. בפועל כולם יצהירו כי הם עושים הכול להרחיק את ילדיהם ממאבק הגירושין- הצהרות לחוד ומעשים לחוד. בפרק זה נציין את מקצת שיטות הסחיטה והפעלת הלחצים המתבצעות תוך ניצול מצוקת הילדים:

 

א.      בקשות למשמורת הילדים במטרה להפחית מזונות – שיטה נושנה שטרם נס ליחה. למשה ועדנה שלושה ילדים בגילאים של שנה שלוש וחמש. משה משתכר 6,000 ₪ נטו בחודש. במסגרת גירושי הצדדים נפסקו לטובת שלושת הילדים מזונות זמניים ומדור בסכום של 5,000 ₪. עם צאתם של הצדדים מהאולם הבין משה את המונח "לראות שחור בעיניים". אץ רץ משה והגיש תביעה להחזקת הילדים בטענה שעדנה חסרת מסוגלות הורית. עדנה שהוכנה על ידי עורכי דינה להתחכמות זו, עברה את הבדיקות בהצלחה גמורה. העובדות שנתגלו על משה בעת המבדקים גרמו לו לראות יותר שחור בעיניים מאשר ראה בזמן פסיקתם של המזונות הזמניים.

 

ב.      הפיכת הילדים "לסוכנים" בשירות בני הזוג - המדובר במקרים בהם אחד מבני הזוג מחליט להפעיל מרגלים וסוכנים סמויים "בעורף בן הזוג". משעה שבני הזוג אינם מתגוררים יחדיו ובעוד שסכסוך הגירושין עוד מתנהל, "מודיעין" הוא שם המשחק. הצד שיוכל לגייס מודיעין טוב ואמין יזכה במאבק כולו. ואיזה מודיעין טוב יותר מחפרפרת במפקדה של האויב? המודיעין יכול לעסוק במסמכים ובתיעוד פעילות של האויב. השתדל שלא להגיע למצבו של אורן שתואר בפירוט בפתיח של פרק זה.

 

ג.        מניפולציה רגשית - המדובר בתרגילים ומניפולציות שמטרתם להציב את הילדים בפני דילמות קשות ובלתי פתירות נוסח "משפט שלמה" שעיקרן נאמנות לאב או לאם. לא פעם יציג אחד מבני הזוג את העניין לילדים בנוסח הסיסמא הידועה "במלחמה אין ניטרליות או שאתם איתי או שאתם נגדי". מניפולציות כיד הדמיון הטובה הן לב ליבה של הסחטנות הרגשית המתעלת את הילדים אל עברי פי פחת.

 

ד.      ויתור על זכויות הילדים על מנת לקדם אינטרס של אחד ההורים - לעיתים בכדי להגיע לגירושין "בהסכמה" מוותרים בני זוג על זכויות רבות כשמשמעות הויתור הוא קיפוחם של הילדים. עינב נמצאת במאבק גירושין מבעלה חנן מזה כחמש שנים. כל שלושה חודשים הם "מבקרים" בבית הדין הרבני, מפסידים יום עבודה, והדיון תמיד מסתיים בהחלטה הבאה: "הצדדים ימשיכו לנסות להגיע להסדר ויציגו את ההסדר לבית הדין בישיבה הקרובה" ההתקדמות היחידה שחלה בעניינה במשך השנים היא שהפעם בית הדין רשם שאם לא יגיעו הצדדים להסדר בעתיד הנראה לעין בית הדין יבדוק הנושא לעומקו. עינב בת 36, וחייה עוברים לנגד עיניה בניסיון לקבל גט. בצר לה החליטה להיכנע לסחטנות שמפעיל חנן ולהסכים להפחתת המזונות לסכום של 2,000 ₪ לשלושה ילדים וזאת רק בכדי לקבל את הגט. לאחר שקיבלה את הגט הבינה את גודל טעותה. היא נועצה בעורכי דין אשר המליצו לה, שהילדים יתבעו בשמם ובאמצעותה את המזונות הדרושים להם ויסבירו לבית המשפט שקופחו בגלל סחטנות אביהם. תוך מספר חודשים נפסקו לילדים מזונות גבוהים פי כמה מהמזונות שקיבלו לפני הגט.

 

ה.      פגיעה בהסדרי ראיה - צילה הרגישה כי רומתה במסגרת גירושיה מדרור. לא אישה כצילה תצא נפסדת. הגתה צילה תוכנית זדונית להוציא נשמתו של דרור. בימי הביקורים של דרור אצל הילדים פיתחה לעצמה כללים. אם דרור הקדים, סירבה למסור את הילדים בטרם עת. אם אחר סירבה למסור בכלל. אם דרור הגיע בזמן הילדים היו חולים. אם דרור אחר דקות בהחזרת הילדים היו מופעלות עליו סנקציות קיצוניות דוגמת שלילת ביקורים, מנגד אם הקדים בהחזרתם סירבה לקבלם. שנה שלמה תעתעה צילה בדרור והוציאה נשמתו ונשמת הילדים. משמאס דרור בהתנהגות צילה החליט לעשות מעשה וביקש מבית המשפט לקבל את החזקה על ילדיו. צילה נועצה בעורך דין שאמר לה את הדברים הבאים:"אם לוקחים לך את הילדים אני מחזיר את הרישיון שלי ללשכת עורכי הדין". השופטת שמעה את הצדדים, בחנה את הראיות והגיעה למסקנה לפיה קיימים מצד צילה ניסיונות שיטתיים לחבל בקשר בין דרור וילדיו, שניסיונות אלו הנם בניגוד לטובת הילדים ומטרתם לשרת מטרות נקמה של צילה בדרור ועל כן יש להעביר את החזקה בילדים לדרור, והוא ידאג לשמירה על קשר טוב בין צילה לילדים.

 

ו.        פרובוקציה פרועה וסדרתית - הפרובוקטור הסדרתי מנסה לבודד את בן זוגו, ואין דרך טובה יותר לבידודו מאשר הקמת הילדים כנגדו. כמו שנאמר בפתגם הצרפתי "במלחמה כמו במלחמה" - אין גבול לשיטות ההסתה וההמרדה. ככל שגיל הילדים קטן יותר מוגבלת גם יכולתם להבין את המניפולציה המופעלת עליהם. להלן רשימה לא ממצה של אמצעי ההסתה הנפוצים: 1) הפניית הילדים למסמכים משפטיים אשר הוגשו לבתי המשפט על ידי בן הזוג. במקרים לא מעטים תמצא הורה אשר במקום לקרוא לילדיו סיפורים לפני השינה מצטט להם ציטוטים נבחרים מכתבי תביעה וכתבי הגנה. 2) מסכנות- המסית תמיד יציג עצמו מסכן, ואת בן הזוג כקוזק המנסה לעשוק ולגזול כל חלקה טובה. 3) תליית האשם לפירוק התא המשפחתי בבן הזוג תמיד עובד אצל הילדים, המעוניינים בשלמות המשפחה וחזרה לשגרה. 4) השמעה חוזרת של שקרים פרועים על בן הזוג- ניסיון החיים אומר שחזרה שוב ושוב על אותו השקר, עשויה להפוך אותו לאמת באוזני שומעו. 5) הטחת בוץ בכל הזדמנות- המסית הסדרתי אינו מפספס שום הזדמנות להטחת רפש. הוא עסוק וטרוד כל הזמן בהטחת רפש, ובדחיית ניסיונות להכפישו. 6) המסית הסדרתי יודע כי הסתת הילדים מחייבת "תדלוק מתמיד" קרי הוא חייב לספק בכל מפגש ובכל הזדמנות חומרים חדשים כדי לשמן את גלגלי מערכת ההסתה. המבחן הנפוץ לילד מוסת הוא התנהגותו מיד עם שובו מביקור אצל המסית 7) מטרת העל של המסית הסדרתי היא המרדה שמשמעותה פריקת עול מוחלטת של הילדים המוסתים כנגד בן הזוג, כשבליבו תקווה כמוסה להשגת שליטה בלעדית על הילדים...

 

הילדים מהווים צלע מרכזית בכל דיון בגירושין. אין לך גירושין בלי הכרעה בשאלת החזקת הילדים, הסדרי ראיה עימם ומזונותיהם. עצתנו היא לא לערב בשום מקרה ובשום תנאי את הילדים בגירושין שלכם. מעורבות כזאת אינה מתאימה לילדים בשום גיל. אם בני הזוג עצמם אינם עומדים במאבק הקשה, הכיצד יעמדו הילדים במאבק לא להם. אם קשה לכם הדבר, נסו לחשוב על מערכת היחסים שלכם עם הילדים לאחר שישקע אבק הקרב.