אסטרטגיה של גירושין

         

 

להתגרש או לא להתגרש הסכם גירושין נכון יחסים אלימים בעת גירושין
עצירת הליכי גירושין גירושין – ההליכים ופשרם גירושין חבריים – הייתכן?
הסכם שלום בית/גירושין ילדים בעת גירושין ניסוח הסכם גירושין.
אסטרטגית גירושין מזונות אישה בהליכי גירושין גירושין - הצעדים הראשונים
תביעת גירושין או משא ומתן מזונות ילדים בהליכי גירושין סעדים זמניים בהליכי גירושין
איך לבחור עורך דין? כיצד מתחלק הרכוש? המלצות
מלכודות בהליכי גירושין כתובה - זכות ששווה כסף. |
זכויות נסתרות בעת גירושין משמורת על ילדים והסדרי ראיה

 

כיצד מתחלק הרכוש

 

 

סוגיית הרכוש בהליכי גירושין היא אחד הנושאים המורכבים, הרגישים ובעלי ההשלכות הגדולות ביותר על עתידו הכלכלי של כל אחד מהם. בנושא זה, קיים ניגוד אינטרסים מוחלט בין בני הזוג, וכן אי בהירות משפטית מסויימת המקשה על חיזוי מושכל של התוצאה. סביר להניח, שזה יהיה אחד מסלעי המחלוקת העיקריים בסכסוך הגירושין.

 

חזקת השיתוף – הגדרה

בישראל, שיטת חלוקת הרכוש בין בני זוג תלויה במועד נישואיהם. אם נישאו לפני ה- 1.1.1974 (מועד כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון) מדובר בשיתוף קנייני מיידי. לבן הזוג קמה במהלך הנישואין זכות קניינית בנכס עצמו, ולכן הוא יכול לדרוש את חלקו בכל עת. אם נישאו לאחר אותו מועד, מדובר בשיתוף אובליגטורי דחוי, דהיינו, רק במקרה של פקיעת הנישואין עקב גירושין או מוות, קמה הזכות של בן הזוג לחלקו ברכוש המשותף. יודגש, כי קיימים מקרים בהם מורים בתי המשפט על פרוק השיתוף גם לגבי זוגות שנישאו לאחר 1.1.1974, בטרם פקעו הנישואין, אולם הדבר מורכב וקשה יותר. חזקת השיתוף חלה על כל זכות בעלת שווי כלכלי לרבות נכסים עסקיים. אם אחד מבני הזוג עצמאי ומנהל עסק, העסק הנו רכוש משותף, על כל הזכויות והחובות שבו. כל הרכוש אשר נצבר במהלך הנישואין מתחלק בין בני הזוג בחלקים שווים. כל רכוש אחר, שמקורו לפני הנישואין ורכוש שהתקבל במתנה או בירושה, שייך לבן הזוג אשר הביאו, או קיבל אותו, אלא אם הוסכם אחרת. הגדרת רכוש כוללת, בין היתר, נכסי מקרקעין, מטלטלין, מניות, קופות גמל, חסכונות, זכויות פנסיוניות, נכסים עסקיים, מוניטין עסקי וכל זכות בעלת ערך כלכלי שנצברה במהלך הנישואין.

 

 מה מקור המחלוקות הקשות בנושאי רכוש?

המחלוקות העיקריות בנושאי רכוש נובעות מהתנהגות בני הזוג ביחס לרכוש השנוי במחלוקת, ומעמימות המצב המשפטי. על כן , כדאי לשים לב, לפחות, לנקודות הבאות:

1.         איזה נכסים מתחלקים בין בני הזוג - בין בני זוג קיימים ויכוחים מהם הנכסים אשר יש לחלק במסגרת הגירושין. התשובה לכך הינה, בדרך כלל, שכל זכות שיש לה שווי כלכלי, ונצברה במהלך הנישואין תחולק בין בני הזוג בחלקים שווים.

2.         ניסיון של בן זוג להעלים נכסים - קיימים מקרים רבים, בהם אחד מבני הזוג אינו מעורה כלל במצב הפיננסי. מצב זה פותח פתח ל"תרגילים" של בן הזוג השני כגון החזקת חשבון סודי, ריקון החשבון המשותף בלא ידיעת בן הזוג, הברחת נכסים וכספים לחו"ל, המצאת חובות פיקטיביים וכיו"ב.

3.         רכוש שהביא אחד מבני הזוג בטרם הנישואין - בעבר, הייתה לבן הזוג שהביא רכוש לנישואין בעלות מלאה ברכוש זה. בשנים האחרונות, מסתמן כרסום בכלל זה. בתחילה, הכרסום נגע לשאלת ההשבחה של אותו נכס. למשל, בן הזוג אשר בבעלותו דירה מלפני הנישואים שיפץ אותה בכספים משותפים, או שהמשכנתא בגין אותה דירה שולמה מכספים משותפים. במקרים אלו, נוטים בתי המשפט לסבור שיש לפצות את בן הזוג בכל הכספים שתרם להשבחת או מימון הנכס, ולחילופין, במקרים בהם ההשתתפות מהותית, נוטים בתי המשפט לקבוע שמדובר בנכס משותף. לאחרונה חל כרסום נוסף בכלל זה המתבטא בהחלת חזקת שיתוף גם במקרה בו מדובר בקניינו של אחד מבני הזוג בטרם הנישואין. כאשר בית המשפט לומד מההתרחשויות על כוונה לשיתוף, גם נכסים שלא הושגו כתוצאה ממאמץ משותף, הופכים למשותפים עקב כוונת בני הזוג לראות אותם כמשותפים. הכלל הוא שנכס שנרכש כתוצאה ממאמץ משותף יש חזקה בדין שיש בו שיתוף. לעומת זאת, נכס שלא הושג ממאמץ משותף, צריך להביא ראיות שכוונת הצדדים הייתה לראותו כנכס משותף. דרישות ההוכחה לכוונה האמורה הפכו, לאחרונה, קלות יחסית.

תמיר היה בעלים של דירת מגורים יוקרתית בטרם נישא, דירה שקיבל במסגרת גירושיו הראשונים.לאחר שנישא  בשנית לאפרת, הם עברו להתגורר בדירתו. שנה לאחר מכן, התלוננה אפרת בפני תמיר על כך שהיא מרגישה "אורחת" בביתה, והדגישה כי אין היא מוכנה להמשך המצב הקיים. תמיר אשר היה עדיין שיכור, ולא    מיין, רשם את אפרת כבעלים של 50% מדירתו, למרות שאפרת לא השקיעה אגורה אחת ברכישת הנכס. לאחר מספר שנים משהתפקח תמיר מאהבתו, מצא שבבעלותו מחצית הדירה בלבד. רישום הדירה על שמה, היה בו בכדי להעיד על כוונתו להחיל על הדירה את חזקת שיתוף. לעומתו, שלומי, הגרוש בשלישית, למד את.משקיבל את ירושת הוריו טרח להפקידה בחשבון נפרד על שמו בלבד, ולהחתים את אישתו על מסמך לפיו, אין לה כל טענה ברכוש זה. כיום, הוא גרוש ברביעית, וחי היטב מכספי הירושה עם המועמדת להיות אישתו החמישית לנצח... יש לציין, כי קיומו של הסכם ממון בין בני הזוג יכול בהחלט להגן על רכוש של אחד מבני הזוג בטרם הנישואין, אולם, מרבית הזוגות אינם חותמים על הסכמים כאמור, ושיקוליהם עמם.

4.         תפיסה שגויה של המצב המשפטי - במקרים רבים, מתקשה בן הזוג הנושא במרבית פרנסת הבית להבין מדוע זכאי בן הזוג השני למחצית הרכוש. דוגמא קיצונית לכך הנה, מקרה בו אחד מבני הזוג משתכר 100,000 ש"ח בחודש, והשני אינו עובד כלל. למרות זאת, בן הזוג השני יהיה זכאי למחצית מכל רכוש שנצבר במהלך הנישואין מכוח חזקת השיתוף והמאמץ המשותף. הרעיון העומד מאחורי זה הנו, כי מאמץ האישה בגידול ילדים, או בעידוד הבעל, שקול למאמץ הבעל בעבודתו, תהא אשר תהא רמת השתכרותו, וכמובן להפך אם האישה היא המפרנסת העיקרית.

מהי הנפקות לכך שהרכוש רשום רק על שם אחד מבני הזוג?

רישום הבעלות אינו משקף בהכרח את הבעלות האמיתית. המגמה הינה שוויון זכויות בין בני הזוג. על כן, אין בעובדה שכל הרכוש רשום על שם אחד מבני הזוג בכדי לשלול את בעלות בן הזוג השני במחצית מאותו רכוש. יחד עם זאת, בן הזוג שהרכוש לא רשום על שמו חייב לנהוג בזהירות רבה, ולבקש סעדים זמניים בדמות עיקולים או צווי מניעה, שכן היכולת של בן הזוג הרשום כבעלים למכור את הרכוש בלא ידיעת בן הזוג שאינו רשום כבעלים, גדולה בהרבה לעומת מקרים בהם הרכוש רשום על שם שני בני הזוג.

 

השתתפות בני זוג בחובות מכוח חזקת השיתוף

חובות שנבעו ממהלך החיים המשותפים, או מרכישת נכס משותף וקשורים לנכס המשותף, הם משותפים. כשם שבן הזוג מתחלק בזכויות, כך מתחלק הוא גם בחובות. אם אחד מבני הזוג חייב סכום מסוים לצד שלישי, הרי שבני הזוג נושאים בחוב זה בחלקים שווים במערכת היחסים הפנימית שביניהם, מבלי שהדבר יקנה לצד השלישי זכות תביעה כנגד בן הזוג השני. למשל, אם הבעל נטל הלוואה מבנק, הוא יוכל לתבוע מהאישה, בתנאים מסוימים, את מחצית ההלוואה. הבנק לא יוכל לתבוע את האישה, שכן חזקת השיתוף חלה רק במישור הפנימי בין בני הזוג, ולא נועדה להקנות זכות לנושה חיצוני. קיימים מקרים בהם בית המשפט מסרב לראות בחוב חוב משותף מהטעם שנוצר לאחר הפירוד בין בני הזוג, או כיון שיש ספק בדבר אמיתות החוב, או מהטעם שבן הזוג לא היה צד ליצירת החוב.

במסגרת הליכי הגירושין בין לימור ואלי ביקש אלי לחייב את לימור במחצית חוב, בגובה מיליוני שקלים, למס הכנסה בשל העלמת מס. משהוכיחה לימור שלא היה לה חלק בהעלמות והללו בוצעו על ידי אלי, ולתועלתו האישית בלבד, סרב בית המשפט לראות בחוב חוב משותף, וחייב את אלי להשיב את החוב מחלקו ברכוש המשותף.

 

האם אתה זכאי למחצית מנכסי הפרישה של בן זוגך?

נכסי פרישה כוללים בתוכם קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וכיו"ב. חזקת השיתוף חלה גם על נכסים אלה, אולם רק לגבי התקופה בה בני הזוג ניהלו חיי שיתוף. למשל, רחל  צברה זכויות בביטוח מנהלים במשך 25 שנה. 10 שנים מתוכן הייתה נשואה לדוד. דוד  יהיה זכאי למחצית הזכויות אשר נצברו במהלך 10 השנים האלה בלבד.

 

נכסים שלא נצברו במהלך הנישואים במאמץ משותף

מדובר בשני סוגים של נכסים:

1.      נכסים שהיו בבעלות בן הזוג בטרם הנישואין.

2.     נכסים שנתקבלו במתנה או בירושה במהלך הנישואין, ולא הייתה כוונה לשתף בהם את בן הזוג.

גם נכסים שלא ממאמץ משותף עלולים להפוך למשותפים, עקב כוונת בני הזוג לראותם כמשותפים. בנכס שלא ממאמץ משותף, צריך להביא ראיות שזו אכן הייתה כוונת הצדדים. אולם, דרישות ההוכחה לכוונה, כאמור, קלות יחסית ומצב ענייניים זה מוביל לחוסר בהירות בדבר אופן חלוקת נכסים.

 

מה בנוגע לדירת המגורים של בני הזוג?

בנוגע לדירת המגורים קיימים שני פתרונות הנהוגים בין בני זוג:

1.         מכירת הדירה - מכירת הדירה, החזרת המשכנתא, וחלוקת הכסף הנותר.

2.         רכישה על ידי אחד מבני הזוג - אחד מבני הזוג רוכש את חלקו של בן זוגו באמצעות חלקו בנכסים משותפים אחרים, או באמצעות נטילת משכנתא נוספת תוך העברת המשכנתא הקיימת על שמו. במקרה כזה חשוב לוודא כי הבנק שיחרר את בן הזוג ואת הערבים מטעמו מכל התחייבות בגין המשכנתא.

 

בשל מרכזיותו של הנושא בחיי המשפחה נבחן כל מקרה לגופו, בהתאם ליכולתם הכלכלית של בני הזוג, במיוחד לאור העובדה שבנוגע לדירת המגורים, מקנה חוק המקרקעין לבית המשפט סמכות להורות על עיכוב במכירת הדירה, כל עוד לא הוכח שלילדי בני הזוג, או לאישה יש הסדר מגורים חלופי, ההולם את צורכיהם.

בעלי רופא שיניים מכובד- האם מגיע לי חלק בהכנסתו לאחר הגירושין?

כושר השתכרות עתידי אינו נחשב כנכס משותף הניתן לחלוקה. בעל מקצוע חופשי, הגם שלמד במהלך הנישואין, על חשבון בן זוגו, אינו חייב לחלוק עם בן זוגו את כושר השתכרותו בעתיד. קיימת ביקורת על הלכה זו, ונשמעים קולות לפיהם יש לחתור לחלוקה שוויונית  של הרכוש המשותף, לרבות ההון האנושי, במגמה למנוע אפליה בין בן הזוג החזק, בעל הקריירה, לבן הזוג החלש. במספר פסקי דין שניתנו לאחרונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, מבצבצת התחשבות באלמנט זה, למרות שעדיין "לא מכנים את הילד בשמו". ההשלכות המעשיות עבורכם הנן, שאם מצב עניינים זה נוגע לכם ובכוונתכם להתגרש בעתיד הקרוב, כדאי לכם לעשות זאת בהקדם האפשרי, או להשהות את הגירושין, אם אתם מצידו השני של המתרס. נכון למועד כתיבת שורות אלו, גובה השתכרותו של בן הזוג רלוונטית לקביעת גובה המזונות בלבד.

 

מה בנוגע לרכוש שלא ידעתם על קיומו?

עליכם להיות בטוחים, בטרם חלוקת הנכסים כי לא קיימים נכסים נוספים אשר אינכם מודעים לקיומם, או נכסים ידועים שהוברחו על ידי בן הזוג. אם אינכם בטוחים, כדאי שתבדקו את מצב העניינים לאשורו לפני נקיטת צעדים מעשיים בעניין, או בטרם חתימה על הסכם גירושין. זכרו, הרכוש היחיד המתחלק הוא הרכוש שאתם יודעים על קיומו. פתרון נוסף למניעת הברחת נכסים הינו דרישה כי בן הזוג יפרט בתצהיר את כל הרכוש שבידו, וכי התצהיר יהיה חלק מהסכם הגירושין. תנאי זה יקנה לכם את הזכות לתבוע מחצית מכל רכוש שיתגלה בעתיד, ואינו מצויין בתצהיר. בהעדר תצהיר מסוג זה, ספק אם תוכלו לתבוע בעתיד רכוש נוסף בעת שיתגלה לכם קיומו.