אסטרטגיה של גירושין

         

 

להתגרש או לא להתגרש הסכם גירושין נכון יחסים אלימים בעת גירושין
עצירת הליכי גירושין גירושין – ההליכים ופשרם גירושין חבריים – הייתכן?
הסכם שלום בית/גירושין ילדים בעת גירושין ניסוח הסכם גירושין.
אסטרטגית גירושין מזונות אישה בהליכי גירושין גירושין - הצעדים הראשונים
תביעת גירושין או משא ומתן מזונות ילדים בהליכי גירושין סעדים זמניים בהליכי גירושין
איך לבחור עורך דין? כיצד מתחלק הרכוש? המלצות
מלכודות בהליכי גירושין כתובה - זכות ששווה כסף. |
זכויות נסתרות בעת גירושין משמורת על ילדים והסדרי ראיה

 

משמורת על ילדים והסדרי ראיה

 

בניגוד ליחסים העכורים המתגלים, בין בני הזוג במהלך סכסוך הגירושין, הרי שהאהבה לילדים והרצון בטובתם, הם בדרך כלל המכנה המשותף להורים. אלא מה, במקרים רבים כל הורה סבור כי "בשל סגולותיו המופלאות", טובת הילדים מחייבת שיהיו עמו, ולא עם ההורה השני.

 

בעלי הצהיר, שאם לא אוותר לו בענייני רכוש, הוא ידרוש משמורת על הילדים.

ישנם מקרים, בהם הופכים הילדים ל"קלף מיקוח" בידי צד זה או אחר, במטרה לסחוט יתרונות רכושיים ואחרים. עצתנו היא, לא להסכים לשום ויתור בענייני רכוש, אם הסיבה לויתור נעוצה באיומים. בכל מקרה רצוי לזכור, שבהעדר טעמים כבדי משקל כנגד האם (כגון חוסר מסוגלות הורית), עקרון טובת הילד מצדיק הישארותו עמה. אם יש לכם ספקות בדבר מסוגלות הורית של בת זוגכם רצוי שתתייעצו עם פסיכולוג או עורך דין המתמחים בנושא.

 

 קביעת משמורת ילדים

"חזקת הגיל הרך" בסיסה בהנחה, שעדיף לילדים להיות במחיצת אמם, לכל הפחות, עד הגיעם לגיל 6. בפועל, עקרון "טובת הילד" הוא השיקול המרכזי בקביעה מי מבני הזוג יחזיק בילדים. משמעותו של עיקרון זה היא שמירה על בריאותו הגופנית, הנפשית, וסיפוק צרכיו הגופניים, החומריים והנפשיים של הילד. בית המשפט אינו מכריע בטובתו של הילד, לפי האינטרסים של הוריו. טובת הילד היא עניין עובדתי, אשר נבדק בכל מקרה לגופם של דברים. הילד הוא איש קטן הזכאי לכל זכות כמו אדם בוגר. רצון ההורים רלוונטי רק אם הוא תואם את טובת הילד. במרבית המקרים, לא יכריע בית המשפט בשאלת טובת הילד, מבלי להיעזר בחוות דעת מומחים. מומחים אלה הם בעיקר מתחום בריאות הנפש קרי רופאים, פסיכולוגים, או עובדים סוציאלים. למרות שבית המשפט אינו מחויב לקבל את המלצות המומחים הוא אכן מאמץ אותן ברוב המקרים. עורך דין עם ידע בנושא מסוגלות הורית יוכל להכין אתכם להופעה בפני גופים אלה, על מנת להקנות לכם יתרון על פני בן זוגכם. לחילופין, תוכלו להיעזר בספרים העוסקים בנושא.

היות וטובת הילד עשויה להשתנות בעתיד, בקרות אירועים מסוימים, פסק דין העוסק בהחזקת ילדים אינו סופי, משום שהוא מבוסס על הנסיבות שהיו קיימות בעת הדיון. אם משתנות הנסיבות, יכול בית המשפט לדון מחדש בשאלה בידי מי יהיו הילדים. נסיבות שכיחות המביאות לדיון מחודש הן כאשר ההורה שקיבל את החזקה לקה במחלה קשה המונעת ממנו לטפל בילדים, או כאשר חלה התדרדרות במצבו של ילד כתוצאה מטיפול לקוי או הזנחה.

 

הדגש שיש לשים על לרצון הילד

היוועצות עם הילד, בשאלה עם מי מהוריו הוא חפץ להיות, הינה חשובה ביותר. קיימים מקרים בהם בית המשפט לא יסתפק בחוות דעת מומחים, ויבקש לשמוע מפי הילד עם מי מהוריו הוא מעונין להיות. מדובר בשיחה בלתי פורמלית, המתרחשת בלשכתו של השופט, לעיתים קרובות ללא נוכחות ההורים. בשיחה, בוחן השופט את רצון הילד, מהי מידת השכנוע שלו, והאם הופעלה על הילד השפעה לא הוגנת, אשר הובילה אותו לרצון האמור. המשקל שייחס השופט לרצון הילד יהיה שונה אם לילד יש העדפה "סתם" לאחד ההורים, לעומת מצב שלילד יש התנגדות נחרצת, המחייבת שבירת רצונו, כדי שיישאר אצל ההורה, שאין הוא רוצה להיות במחיצתו. בין היתר, ילקח בחשבון גיל הילד, כושר האבחנה והשיפוט שלו, נסיבות אובייקטיביות אחרות, ומידת ההשפעה החיצונית המופעלת עליו.

ככל שהילד מבוגר יותר, כך גוברת הנטייה לתת משקל לרצונו. התעלמות מרצונו או דעתו מוצדקת בעיקר כאשר הילד רוצה בדבר שהוא על פניו לרעתו, או כשיש בסיס להניח שדבריו אינם משקפים את רצונו האמיתי.

 

 

השפעות בגידת האישה על משמורת ילדים

אם יוכח שטובת הילדים מחייבת שיהיו בחזקת האם הבגידה לא תשנה זאת. יחד עם זאת, בשל ההתייחסות המחמירה של בתי הדין הרבניים לאישה בוגדת, עלולה להיות לכך השלכה על ההחלטה בדבר טובת הילדים. אם נתגלתה בגידה, או עלולה לצוץ בעיה מסוג זה, טוב תעשי אם תקדימי את בעלך בהגשת תביעה לקבלת חזקה בילדים לבית המשפט לענייני משפחה.

 

למי הסמכות לדון במשמורת ילדים והסדרי ראיה?

בית משפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני מוסמכים לדון בהחזקת ילדים. התיק ידון בערכאה אליה הוגשה התביעה קודם. נושא אחזקת ילדים הינו כרוך מטבעו בנושא הגירושין. אם חשוב לכם כי הדיון יתקיים בבית הדין הרבני, או אם ברצונכם לתקוף את נושא הכריכה בבית הדין הרבני בפני בית המשפט לענייני משפחה, חיוני עבורכם לקבל יעוץ מקצועי.

 

הסדרי הראיה של בן הזוג אשר לא קיבל משמורת

הסדרי ראיה הנם הסדרים הנקבעים לטובת בן הזוג שלא קיבל חזקה על ילדיו על מנת לאפשר לו שמירת קשר עמם. שמירת הקשר אינה באה על חשבון מתן יציבות ובטחון לילד. ככל שגיל הילד קטן יותר, הוא זקוק לשהות מרובה יותר במחיצת אמו, ולכן לא יקבעו, לילדים רכים בשנים, הסדרים העלולים לגרום לנתק ממושך בינם לבין האם.

הסדרי הראיה נקבעים על ידי בית המשפט בדרך כלל, לאחר קבלת חוות דעת של פקידת סעד. במקרים מסוימים, עשוי בית המשפט להסמיך את פקידת הסעד לקבוע את הסדרי הראיה או את חלקם.

 

הסדרי ראיה סבירים מקובלים

שני ביקורים באמצע השבוע - בשעות אחר הצהרים, בימים ובשעות קבועות, ובתנאי שהילד נלקח מהבית ומוחזר לבית לא יאוחר משעה 21:00, אם למחרת על הילד ללכת לבית הספר.

שבתות - אחת לשבועיים. בדרך כלל הילד נלקח טרם כניסת השבת ומוחזר במוצאי שבת.

חגים - נהוג לחלק את החגים בצורה מחזורית, כך שבמחזור של שנתיים יבלה הילד כל חג עם אחד מהוריו. למשל, בשנה הראשונה הילד בראש השנה אצל האם וביום כיפור אצל האב ושנה לאחר מכן ההפך.

חופש גדול – בשל אורכו של החופש, מקובל לקבוע פרקי זמן ארוכים יותר לבילוי עם הילד. למשל, ההורים יכולים לחלק את החופשה ביניהם.

חו"ל - רצוי להסדיר כי הוצאת ילד לחו"ל תהא טעונה הסכמה מראש ובכתב של ההורה השני. הזוגות המחמירים דורשים ערבויות להשבת הילדים לארץ, ואף מוציאים, בהסכמה, צו עיכוב יציאה מן הארץ לילדים, על מנת למנוע הברחתם לחו"ל.

 

גרושתי ואני תושבי אילת, לאחר הגירושין עקרה גרושתי עם הילדים לצפון, האם ביכולתי להתנגד?

התנהגות גרושתך גורמת לאי קיום הסדרי ראיה כפי שנקבעו בהסכם הגירושין. אתה יכול לפנות לבית המשפט, ולבקש כי יקבעו הסדרי ראיה מתאימים המגינים על זכויותיך. כמו כן, אתה יכול לבקש מבית המשפט שיטיל על גרושתך את ההוצאות הכרוכות בנסיעות הילדים. יש להניח, כי לא תוכל למנוע את עצם המעבר, שכן מול זכותך להסדרי ראיה, עומדת זכותה של גרושתך לשנוי מקום מגוריה. סוגיה זו מסתבכת כאשר מדובר על מעבר לחו"ל. במקרה זה, יידרש בית המשפט להכריע בשאלת ניתוק הקשר בין אחד ההורים לילדיו. בכל אופן, מומלץ לקבוע בהסכם הגירושין "רדיוס" בו האישה תוכל להתגורר, כך שמחד לא תפגע זכותה לניידות ומאידך, תוכל לקיים הסדרי ראיה כפי שסוכמו בהסכם הגירושין.

 

הסדרי ראיה אשר אינם מקוימים בצורה מסודרת, יוצרים קשיים אצל הילד, וגורמים לו לחוסר יציבות רגשית והרגשת נטישה. רצוי לקבוע הסדרי ראיה נדיבים עם בן הזוג, שלא קיבל חזקה בילדים, כך שימנעו סכסוכים עתידיים סביבם.