אסטרטגיה של גירושין

         

 
להתגרש או לא להתגרש הסכם גירושין נכון יחסים אלימים בעת גירושין
עצירת הליכי גירושין גירושין – ההליכים ופשרם גירושין חבריים – הייתכן?
הסכם שלום בית/גירושין ילדים בעת גירושין ניסוח הסכם גירושין.
אסטרטגית גירושין מזונות אישה בהליכי גירושין גירושין - הצעדים הראשונים
תביעת גירושין או משא ומתן מזונות ילדים בהליכי גירושין סעדים זמניים בהליכי גירושין
איך לבחור עורך דין? כיצד מתחלק הרכוש? המלצות
מלכודות בהליכי גירושין כתובה - זכות ששווה כסף. |
זכויות נסתרות בעת גירושין משמורת על ילדים והסדרי ראיה

 

יחסים אלימים בין בני זוג

 

אלימות בין בני זוג ייתכן שהיתה במהלך הנישואין, או שהתחילה עם פרוץ סכסוך הגירושין. פוטנציאל האלימות בסכסוך הגירושין גדול יותר, במקרים בהם הייתה אלימות במהלך הנישואין. אולם, קיימים מקרים בהם מאבק הגירושין עלול לחשוף בפניכם "צדדים אפלים" של בן הזוג, ורצוי להיות מוכנים לכך. 

 

מה נכון לעשות כמתפרצת אלימות?

1.         להתרחק מבן הזוג האלים - קורבנות האלימות הנן, בדרך כלל, נשים ואין בכוחן, במרבית המקרים, להדוף את ההתקפה. בשלב האלימות עצמה מומלץ, לנתק מגע מבן הזוג האלים על ידי הימלטות, הזעקת שכנים, צעקות, וכל פעולה אחרת שתרתיע את התוקף מלהמשיך במעשיו, או שיש בה בכדי להציב חיץ בין התוקף למותקף.

2.         להגן על עצמך - במקרים בהם נשקפת למותקף סכנה של ממש, זכותו להתגונן גם במחיר פגיעה חמורה במתקיף. חשוב לזכור, כי הפעלת כוח קטלנית מותרת רק במקרה בו נשקפת סכנה מוחשית ומיידית לחיים.

3.         לערב את המשטרה - המשטרה מתייצבת מיידית בכל אירוע של אלימות במשפחה. חשוב לעמוד על כך, שהמשטרה תגיע מייד על מנת להווכח "בזמן אמת", או סמוך ככל שניתן, באירועים, ורצוי מאוד שהיא תתעד אותם.

4.         לנטרל את "סיבת" התקיפה - אין כל הצדקה לתקיפה, וקל וחומר לתקיפת בן זוג. יחד עם זאת יתכן שניתן, מילולית, לנטרל את "סיבת" התקיפה, כפי שרואה אותה בן הזוג האלים, ולהבהיר שהדבר שנאמר "אינו נכון" או "נאמר בצחוק" וכו'.

5.         לבקש להרחיק את בן הזוג האלים ואף לעוצרו - על בן הזוג המותקף לפנות לשוטרים מיד עם בואם, להציג בפניהם את הראיות הקיימות לאלימות, ולבקש להרחיק את בן הזוג. היה והשוטרים ישתכנעו כי הייתה אלימות, או כי קיים פוטנציאל לאלימות, הם יטו להרחיק את בן הזוג האלים למספר ימים, ובמקרים חמורים אף לעוצרו.

6.         לפנות לקבלת טיפול רפואי - במידה שנפגעת, גם בצורה הקלה ביותר, כדאי לך לפנות לקבלת טיפול רפואי. אם הפגיעה ארעה בשעות הלילה, עלייך לפנות לחדר מיון. קיימת חשיבות גדולה לתיעוד רפואי של הפגיעות. הסיכוי לקבל צו הגנה במקרה של פגיעה פיזית קרוב לודאי, ועל כן יש להחזיק תיעוד רפואי של הפגיעות בסמוך להיווצרותן. במקרים בהם הפגיעות ניתנות לצילום, מומלץ לצלמן, ולצרף את התמונות לתמיכה בבקשה למתן צו הגנה.

7.         שכירת שירותי עורך דין - המשטרה מרחיקה את בן הזוג האלים למספר ימים . הרחקה לתקופות ארוכות יותר מצריכה הליכים משפטיים. עורך הדין יפנה לבית המשפט בבקשה למתן צו הגנה, העשוי להרחיק את בן הזוג האלים מהבית לחודשים רבים. אם בחרתם בדרך זו יש להיזהר שלא לטעון, בשלב זה, טענות שיפגעו באסטרטגיית הגירושין שלכם, וכן לא לפגוע בפוטנציאל ההשתכרות של בן הזוג, שכן בסופו של יום אתם עלולים להיפגע מכך.

 

 צו הגנה

צו, שניתן כנגד בן הזוג התוקף, המטיל עליו מגבלות דוגמת איסור כניסה, איסור הטרדה, איסור נשיאת נשק, איסור לפעול בכל דרך המקשה על שימוש בנכס וכיו"ב. מטרת הצו הינה יצירת הפרדה בין התוקף למותקף.

 

שימוש מניפולטיבי בצווי הגנה בסכסוך גירושין

לא פעם אחד מבני הזוג עושה שימוש בצו הגנה בכדי להשיג הישגים במסגרת מאבק הגירושין. הדבר נובע מהשלכותיו הקיצוניות של צו ההגנה, אשר מותיר בפועל את אחד מבני הזוג ללא קורת גג, ומנחית עליו מכה כלכלית ומורלית קשה. במקרים אלו, הופך בן הזוג המורחק טרף לגחמות בן הזוג היושב בדירה, כשהאחרון מתנה את שובו לדירה בתנאים מתנאים שונים. עיקר הבעיה בנושא האלימות במשפחה היא, שהאלימות מתרחשת בחדרי חדרים כאשר, בדרך כלל, אין עדים. מסיבה זו, מדובר ב "מילה מול מילה". על רקע האלימות הגואה, נוטים בתי המשפט לא לקחת סיכונים מיותרים, ולהרחיק את בן הזוג החשוד כאלים, גם במקרים בהם קיים ספק.

 

מצבים בגינם בית המשפט ייתן צו הגנה

בית המשפט ייתן צו הגנה כאשר ארע אירוע אלימות בסמוך לפניה לבית המשפט, או כאשר התנהגותו או מעשיו של אדם יוצרים חשש סביר, כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית למי מבני המשפחה. הפניה לבית המשפט צריכה להתבצע שעות או לכל היותר ימים לאחר גילוי האלימות. ככל שהמותקף מתעכב בפנייתו לבית המשפט, ללא טעם מוצדק, בית המשפט יטה לדחות את הבקשה. בית המשפט יענה לבקשה למתן צו הגנה לא רק במקרים של אלימות פיזית, אלא גם במקרים של איומים כלפי בן הזוג ואלימות כלפי חפצים.

 

כיצד ניתן למנוע הפללה זדונית על ידי בן הזוג?

1.         הקליטו את בן הזוג - ברגע שניצת ויכוח מומלץ להקליטו. במקרים רבים, הקלטות חשפו את שקרי המתלונן. הקלטה כאמור הנה חוקית, שכן המתלונן והמותקף הם הדוברים בשיחה.

הגר החליטה לנקום ברועי משגילתה שבגד בה עם דנה. הגר ניצלה מספר פעמים בהם הייתה לבדה עם רועי והגישה נגדו תלונה על אלימות. רועי טמן להגר מלכודת והקליט שיחה ביניהם בה הודתה כי בדתה את כל ההאשמות נגדו. על בסיס ההקלטה בוטלו כל האישומים כנגד רועי והוגש כתב אישום כנגד הגר על תלונת שווא.    

2.         פוליגרף - אם אתם משוכנעים באמיתות גרסתכם (משוכנע משמעותו דובר אמת, ולא עוד אחד מהחכמים שסובר שהוא "יסדר" את מכונת האמת) ניתן להציע בבית משפט כי תבדקו בפוליגרף וכי תוצאות בדיקת הפוליגרף הן שיכריעו אם ינתן צו הגנה אם לאו.

3.         שליטה עצמית - ישנם מקרים בהם בן זוג, אשר מודע ליתרונות הרחקת בן זוגו, יוזם אירוע של אלימות על מנת לקדם את מטרותיו. למרות שסכסוך גירושין הנו אחת התקופות הקשות בחיים, נדרש כל אחד מבני הזוג לאיפוק מרבי שמקורו בהבנה כי אלימות לא תפתור דבר, אלא רק תחריף את הסכסוך. תוצאותיה של  אלימות חורגות מהגירושין, ומאלצות את הצד האלים להתמודד עם האשמות פליליות המסכנות את חירותו, ועלולות להוביל למפלה גם במאבק הגירושין.

4.         הגנה עצמית - במקרה של הפעלת כוח, יש לבחון את השאלה האם הפעולה של בן הזוג המתגונן לא נועדה להדוף התקפה בלבד. במקרה כזה, אין הצדקה להרחקה, כל עוד פעולת ההתגוננות לא חרגה מהסביר.

 

בית המשפט מוסמך לתת צו הגנה ללא נוכחות בן הזוג האלים

בית המשפט מוסמך לתת צו הגנה לבקשת בן הזוג אשר היה קורבן לאלימות, בלא נוכחות בן הזוג האלים. במקרה כזה, בית המשפט קובע דיון במעמד שני בני הזוג תוך 7 ימים מהמועד שבו ניתן הצו.

 

האם בן הזוג יכול "לוותר" על הגנת הצו?

ישנם מקרים בהם בני הזוג מעונינים לחזור לחיות יחדיו, או להתגרש בדרכי שלום, וקיומו של צו ההגנה מונע זאת מהם. חשוב להבין, בשום פנים ואופן אין להפר את הצו גם אם הצד שהצו ניתן להגנתו מסכים להפרה. הדרך הנכונה לפעולה היא פניה לבית המשפט, אשר נתן את הצו, בבקשה בהסכמה לביטולו. רק לאחר שבית המשפט ביטל את הצו, ניתן לשוב לחיים משותפים. אירעו מקרים בהם בעלים שוכנעו לשוב הביתה חרף הצו, ובמחלוקת הראשונה שנתגלתה הוגשה על ידי האישה תלונה על הפרת צו ההגנה שניתן על ידי בית המשפט, והבעל ש"התפתה" מצא עצמו בבית הסוהר.

 

לכמה זמן צו הגנה תקף?

בית המשפט מוסמך לתת צו הגנה לפרקי זמן של עד שלושה חודשים בכל פעם, והוא רשאי להאריך את הצו בשלושה חודשים נוספים, כל פעם, עד לתקופה מרבית של שנה. כל הארכה מעבר לשישה חודשים מחייבת קיומם של נימוקים מיוחדים. האלימות, איפוא, אינה משתלמת כלל ועיקר, ואין בכוחה לפתור סכסוכים - ההפך הוא הנכון. במקרים רבים, בני זוג, אשר החזיקו בידם טיעונים משפטיים מעולים, חרב עליהם עולמם אך בשל מעשה אלימות בודד. בקיצור – חרקו שיניים והתאפקו!