אסטרטגיה של גירושין

         

 
להתגרש או לא להתגרש הסכם גירושין נכון יחסים אלימים בעת גירושין
עצירת הליכי גירושין גירושין – ההליכים ופשרם גירושין חבריים – הייתכן?
הסכם שלום בית/גירושין ילדים בעת גירושין ניסוח הסכם גירושין.
אסטרטגית גירושין מזונות אישה בהליכי גירושין גירושין - הצעדים הראשונים
תביעת גירושין או משא ומתן מזונות ילדים בהליכי גירושין סעדים זמניים בהליכי גירושין
איך לבחור עורך דין? כיצד מתחלק הרכוש? המלצות
מלכודות בהליכי גירושין כתובה - זכות ששווה כסף. |
זכויות נסתרות בעת גירושין משמורת על ילדים והסדרי ראיה

 

ניסוח הסכם גירושין

 

החלטתם להתגרש בהסכם ? מה על ההסכם לכלול ?

המטרה העיקרית של הסכם הגירושין הינה לעצב מחדש את התא המשפחתי לאחר פירוקו. חשיבותו של הסכם גירושין טוב הינה ביכולתו לחזות קשיים אשר עלולים להתעורר כתוצאה מהפירוד, ולמנוע התלקחות מחלוקות בעתיד. חשוב לזכור, שכל מקרה מיוחד ומורכב, ועל כן לא ניתן לתת רשימה של כל הסוגיות בהם עוסקים הסכמי הגירושין. מרבית הסכמי הגירושין עוסקים בחמישה נושאים עיקריים:

1.          הסכמה לקבלת / ונתינת גט - בדרך כלל, במעמד החתימה על הסכם הגירושין, חותמים הצדדים על בקשה בהסכמה להתגרש בבית הדין הרבני. על בסיס הבקשה נקבע מועד לדיון. במידה והדיינים מתרשמים כי רצון הצדדים להתגרש, יתקיים סידור הגט. חשוב לזכור כי יש לפעול לקביעה מהירה ככל שניתן של מועד דיון בבית הדין הרבני על מנת למנוע מצבים בהם אחד מבני הזוג מתחרט. במקרים אלו, אין די בהסכמתו הראשונית על מנת לכפות עליו גט.

2.         רכוש - ההסכם מפרט כיצד יחולק הרכוש, לרבות כל הזכויות שצברו בני הזוג במסגרת הנישואים. חובה לוודא בטרם חתימה על ההסכם, כי ההסכם כולל את כל הנכסים של בני הזוג, וכי לא מתקיים מצב לפיו אחד מבני הזוג הותיר בידיו ממון רב, שעצם קיומו אינו ידוע לבן הזוג השני.

3.         מזונות - הצדדים מסכימים על גובה המזונות החודשיים. סכום המזונות צמוד, בדרך כלל, למדד המחירים לצרכן. במרבית המקרים, ההסכמים עוסקים במזונות ילדים, שכן האישה אינה זכאית למזונות לאחר הגירושין, למרות שאין מניעה שהבעל יקבל על עצמו תשלום חודשי לגרושתו (או להפך). כמובן, שסכום המזונות יכול וישתנה בקרות נסיבות קיצוניות. אולם, חשוב לנסח את סעיפי המזונות באופן שיכללו את כל ההוצאות של הילדים על מנת שלא יטען בעתיד, כי הוצאה זו או אחרת אינה כלולה במסגרת סכום המזונות עליו סוכם.

4.         משמורת ילדים והסדרי ראיה - ההסכם מפרט למי מבני הזוג תהיה חזקה בילדים, ומה יהיו הסדרי הראיה להם יהיה זכאי בן הזוג אשר לא קיבל חזקה. כאן, קיימת חשיבות לשריין, בין היתר, מגבלות על מקום מגורים של בני הזוג, שינוי שם הילדים, יציאה מהארץ וכיו"ב.

5.         חינוך הילדים  - הנושא הופך להיות קריטי כאשר אחד מבני הזוג עובר תפנית קיצונית למשל, חזרה בתשובה או בשאלה, המלווה בניסיון לחנך את הילדים שבחזקתו ברוח אמונתו החדשה. הדברים מובילים להיווצרות פערים ותהום רגשית בין הילדים לבין בן הזוג אשר אינו מחזיק בילדים. על כן, טוב תעשו אם תקבעו בהסכם הגירושין את סוג החינוך שינתן לילד, את אופי השותפות בקבלת החלטות אלו, את חשיבות כיבוד ההורים וכיו"ב.

 

במקרה שהסכמתם על הכל האם אתם צריכים עורך דין?

גם אם הגעתם להסכמה בכל הנקודות, מומלץ כי תפקידו את ניסוח ההסכם, לרבות אישורו בבית המשפט או בבית הדין, בידי עורך דין, שיבחן את ההסכמות, יבדוק האם לא נשכחו נושאים מסוימים, ינסח את ההסכמות בצורה משפטית, ויחתים את הצדדים על המסמכים הנדרשים בכדי להבטיח קיום ההסכם. בדרך זו, תמנעו ריבים ו"אי הבנות" בעתיד.

 

בית המשפט מוסמך לסרב לבקשה לאישור הסכם גירושין

בבואו להחליט האם הוא מאשר הסכם גירושין אם לאו, שוקל בית המשפט לא רק את הסכמות בני הזוג, אלא גם את השאלה האם אין בהסכם בכדי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים. למשל, הסכם הקובע כי הילדים לא יהיו זכאים למזונות, בדרך כלל, לא יאושר. הוא הדין בסכום מזונות נמוך. בית המשפט בוחן האם הצדדים מבינים היטב את משמעות ההסכם, והאם החתימה עליו נעשתה מרצונם החופשי. משאושר הסכם גירושין וניתן לו תוקף של פסק דין, תקיפתו קשה ביותר. יחד עם זאת היו כבר מקרים, שגם לאחר אישורו של הסכם, הוכנסו בו שינויים, בשל טענה של צד שהחתימה על ההסכם נבעה מלחץ וכפיה שהופעלו עליו.