אסטרטגיה של גירושין

         

 
להתגרש או לא להתגרש הסכם גירושין נכון יחסים אלימים בעת גירושין
עצירת הליכי גירושין גירושין – ההליכים ופשרם גירושין חבריים – הייתכן?
הסכם שלום בית/גירושין ילדים בעת גירושין ניסוח הסכם גירושין.
אסטרטגית גירושין מזונות אישה בהליכי גירושין גירושין - הצעדים הראשונים
תביעת גירושין או משא ומתן מזונות ילדים בהליכי גירושין סעדים זמניים בהליכי גירושין
איך לבחור עורך דין? כיצד מתחלק הרכוש? המלצות
מלכודות בהליכי גירושין כתובה - זכות ששווה כסף. |
זכויות נסתרות בעת גירושין משמורת על ילדים והסדרי ראיה

 

סעדים זמניים בהליכי גירושין

 

סעדים זמניים הם צווים הניתנים על ידי בתי המשפט לענייני משפחה, או בתי הדין הרבניים, במטרה להבטיח את קיומו של פסק דין שינתן בעתיד, ולהכשיל כל ניסיון להימלט או להבריח רכוש.

מדובר באחד המהלכים החשובים ביותר, אשר הזנחתו עלולה לסכל את כל ההתדיינות המשפטית. זכרו: פסק הדין המבריק והטוב ביותר, הינו חסר תועלת לחלוטין, אם אין ממי לגבותו.

המקרה של מירב ממחיש כיצד אי הקפדה על קבלת סעדים זמניים עלולה להוביל לאובדן כל הרכוש. מירב הגישה תביעת גירושין כנגד בעלה, רפי, בבית הדין הרבני, ותביעות למזונות וחלוקת רכוש בבית המשפט לענייני משפחה. היא לא  ביקשה כל סעד זמני כנגד בעלה. מיד עם הגשת התביעות, רוקן רפי את כל החשבונות המשותפים מסכום של שני מליון שקלים. כשנשאל לגורל הכסף הצהיר, כי איבד את כולו בקזינו אליו נקלע, לדבריו, בשל מצבו הנפשי הקשה הנובע מהליכי הגירושין. משנתבקש להביא ראיות לכך, הביא תעודות רכישה של "ז'יטונים", ועדות של חברים ששהו במקום. לאחר מאבק משפטי של שנתיים, זכתה מירב בכל מבוקשה הן בבית המשפט, והן בבית הדין הרבני. שמחתה על הצלחתה הייתה מוקדמת מדי. היא הופתעה לגלות, כי רפי מכר בסתר את מרבית רכושם המשותף, ועזב את הארץ יום לפני מתן פסק הדין נגדו. לא זו בלבד, שמירב הפסידה את הרכוש הרב בו זכתה בבית המשפט, אלא אף נותרה ללא גט וספק את תקבל אותו אי פעם. רפי נראה לאחרונה באתרי נופש מפורסמים בחו"ל. אחרי הכל, שני מליון השקלים ש"הפסיד בקזינו" מאפשרים לו חיים מכובדים. מאידך מירב, המחזיקה בפסק דין המזכה אותה בכסף רב ובזכויות שונות "על הנייר" ועל הנייר בלבד, תוכל למסגר את הנייר, לתלותו על קיר הסלון בדירתה השכורה, ולהסביר לאורחיה על חשיבותם של הסעדים הזמניים.

 

סמכות בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני בנוגע לסעדים זמניים

1.         עיקולים - במקרים רבים, נוקט אחד מבני הזוג, עם תחילת הסכסוך, פעולות שמטרתן הברחת רכוש משותף. הדבר יכול לבוא לידי ביטוי במכירת רכוש משותף, מכירת רכבים, חלוקת מתנות לקרובים, מתן או לקיחת הלוואות פיקטיביות, פדיון תוכניות חסכון וביטוחי מנהלים ואף מכירת הדירה בלא ידיעת בן הזוג. בכל מקרה בו קיים חשש כאמור, מומלץ לבקש מבית המשפט או מבית הדין, שיוטלו עיקולים על הרכוש המשותף, לרבות בקשה לרישום הערות אזהרה על נכסי המקרקעין. יש לבקש עיקולים אלו מבלי לידע את בן הזוג ורק לאחר שהעיקולים ניתנו ונרשמו בכל הגופים ניתן להביאם לידיעת בן הזוג.

2.         עיכוב יציאה מן הארץ - רצוי לבקש סעד זה, בכל מקרה בו קיים חשש כי בן הזוג עלול להימלט מהארץ עם קבלת התביעה, או בשלב מאוחר יותר. במקרים בהם קיים חשש שאחד מבני הזוג עלול לחטוף את הילדים לחו"ל, מומלץ לבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ גם כנגד הילדים. הימצאות בני הזוג בארץ, יש בה בכדי להבטיח קיומה של ההתדיינות עד תום וביצוע פסק הדין.

3.         צווי הגנה - צווים זמניים שמטרתם הרחקת בן הזוג האלים.

4.         צווי מניעה - צווים האוסרים על בן הזוג לבצע כל שינוי ברכוש הצדדים, בין בדרך של מכירה, העברה לצד שלישי וכיו"ב.

 

 מיד בתחילת ההליכים, חובה לשקול את הצורך בסעדים זמניים. במקרים רבים, יש להגיש את הבקשות לסעדים זמניים יחד עם הגשת התביעות העיקריות, ולבקש כי הסעדים יינתנו במעמד צד אחד כדי למנוע מצב של הברחת נכסים מהירה מצד בן הזוג. עם זאת, ברצוננו להזהירכם שלא לנקוט בשום צעד, לא זמני ולא אחר, בטרם גובשה אסטרטגית הגירושין בכללותה, שכן צעד זמני שנראה לכם, בשלב הראשון, "חכם" עלול להתגלות בסופו של יום, כמכשול משמעותי להשגת המטרות האסטרטגיות.