מונחי גירושין

         
 

א ב ג
ד ה ו
ז ח ט
י כ ל
מ נ ס
ע פ צ
ק ר ש
ת

 

א.

 

אבהות - היות אדם אביו הביולוגי של אחר- "יוצא חלציו". הקביעה כי פלוני הוא אביו של אלמוני מקימה בניהם מערכת שלמה של זכויות וחובות במישור המשפטי. למשל- החובה של האב לשלם מזונות, הזכות של האב לשמירת קשר, זכויות שבדיני ירושה ואחרות. ביחס לקביעת האבהות ראה: בדיקת רקמות.

 

אחזקת מדור - מעבר לחבות אב במדור עבור ילדיו הוא מחויב בהשתתפות בהוצאות אחזקת המדור. קרי, עליו להשתתף בהוצאות דוגמת חשמל, מים, ארנונה, גז, טלפון, כבלים ועד בית, וכיוב' באותו היחס בה הוא חייב להשתתף בהוצאת המדור (דמי שכירות), קרי לילד אחד 30%, לשני ילדים 40%, לשלושה ילדים 50% מהוצאות אחזקת המדור.

 

אחזקת רכב - במקרים בהם קיים רכב בידי האישה המשרת את הקטינים, יחויב הבעל בהשתתפות בהוצאות אחזקת הרכב דוגמת ביטוח מקיף וחובה, טסט, דלק ותיקונים בהתאם למספר ילדיו.

 

איזון משאבים – הדרך בה מחלקים את הרכוש המשותף בין בני הזוג על פי הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג – 1973.

 

אישור הסכם גירושין – הליך שבו ניתן תוקף להסכם בין בני זוג , על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני. האישור ניתן אך לאחר בחינה של הוראות ההסכם, שמא הן מקפחות את אחד מבני הזוג או את הילדים, ולאחר בדיקה שההסכם הובן על ידי בני הזוג. תהליך זה נדרש על מנת למנוע עושק וכפייה בין בני הזוג.

 

אישור הסכם מזונות - הסכם בין בני זוג בדבר מזונות טעון אישור של בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני שאם לא כן הוא חסר תוקף.  במעשה האישור של ההסכם נותן בית המשפט או בית הדין תוקף של פסק דין להסכם בכך נהנה ההסכם משריון וניתן לאכיפה באמצעות לשכות ההוצאה לפועל.

 

אסורה על בעלה ובועלה – אם יתגלה בעת דיון בבית הדין הרבני כי אישה בגדה בבעלה עם גבר מסוים, בית דין רבני יוציא החלטה  שמחייבת את האישה להתגרש ממנו, וכן יוסיף הערת בית דין לפיה אם האישה תבקש להינשא לאותו הגבר יערך בירור.