מונחי גירושין

         
 

א ב ג
ד ה ו
ז ח ט
י כ ל
מ נ ס
ע פ צ
ק ר ש
ת

 

כ.

 

כפיית גט – ראה: גט בכפייה

 

כריכה – צירוף מספר עניינים כגון מזונות, חלוקת רכוש, אחזקת הילדים וכיוב' לתביעת גירושין המוגשת לבית הדין הרבני, וזאת במטרה להקים את סמכות בית הדין הרבני לדון בעניינם אלה.

 

כנות כריכה -  העובדה שבעל הקדים את האישה והגיש תביעת גירושין אליה צרף את נושא מזונות האישה לבית הדין הרבני אין בה די בכדי למנוע מהאישה מלפנות לבית המשפט לענייני משפחה. על הבעל להוכיח כי הגיש תביעתו לבית הדין בכנות ולא במטרה לחסום את האישה מלפנות לבית המשפט. קיימים  שלושה תנאים שונים לבחינת כנות הכריכה. המרכזי שבהם הוא רצון כן ואמיתי להתגרש מצד הבעל- בהעדר רצון כאמור אין כנות בתביעה והגם שהבעל הקדים את האישה בתביעתו לבית הדין הרבני, בית המשפט לענייני משפחה יהיה מוסמך לדון במזונותיה. יתר התנאים מורכבים וכוללים סייגים מסייגים שונים.

 

כריכת מזונות אישה לתביעת גירושין – במסגרת תביעת הגירושין אותה מגיש הבעל לבית הדין הרבני הוא מבקש מבית הדין לדון במזונות אשתו, קרי הוא מבקש לצרף לדיון בנושא הגירושין את מזונות אשתו. בעל אשר הקדים את אשתו והגיש תביעת גירושין כרוכה לבית הדין הרבני ובמסגרתה ביקש לדון במזונות האישה האישה מנועה מלפנות בכל הנוגע למזונותיה לבית המשפט לענייני משפחה למעט במקרה חריג בו כריכת המזונות לא הייתה כנה ומטרתה הייתה למנוע מהאישה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה. ראה: כנות כריכה.

 

 

כתב הגנה במזונות - מסמך שעל הנתבע להגיש לבית המשפט תוך 15 יום מיום שנמסר לו כתב התביעה במזונות ובו פירוט טענות ההגנה שלו כנגד תביעת המזונות שהוגשה נגדו.

 

 

כתב תביעה במזונות - כתב טענות המוגש לבית משפט על ידי תובע/ת לצורך פתיחת הליך מזונות ובו פירוט העובדות המהוות את עילת התביעה וכן הסעדים הנתבעים על ידי התובע מן הנתבע. לכתב התביעה יש לצרף הרצאת פרטים במזונות, תצהיר המאמת את העובדות המפורטות בכתב התביעה וכן את כל המסמכים שבכוונת התובע לעשות בהם שימוש לביסוס תביעתו. אי צירוף מסמכים לכתב התביעה עלול להקשות על צירופם בשלב מאוחר יותר.

 

כתובה – מסמך המפרט את חיובי הבעל כלפי אשתו, בכתובה נקוב הסכום המגיע לאישה במקרה שהנישואין יסתיימו או עם מות הבעל . הכתובה ניתנת לאישה במעמד הנישואין.

 

ל.

לימודים - עובדת היות אב בהכשרה מקצועית או לימודים או אברך הלומד בכולל אין בה בכדי לפוטרו מחובתו לזון את ילדיו ואשתו. חובת כלכלת האישה והקטינים גוברת על כל חובה לימודית אחרת ואף אם עסקינן בלימודי קדש. תפיסה זו ברורה וחד משמעית בפסיקת בית המשפט לענייני משפחה, ויותר מעודנת בפסיקתם של בתי הדין הרבניים אשר אינם מכשירים ביטול תורה.