מונחי גירושין

         
 

א ב ג
ד ה ו
ז ח ט
י כ ל
מ נ ס
ע פ צ
ק ר ש
ת

 

נ.

 

נשואי תערובת- נישואין בין בני זוג שאינם בני אותה הדת. קיימים מקרים בהם הדין האישי של החייב במזונות לפי אותה הדת אינו מטיל עליו חיוב במזונות של אב על ילדיו. במקרים כאמור, החיוב במזונות נעשה מכוח החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות). יש לציין, כי החיוב מכוח חוק זה מצומצם בהיקפו מהחיוב המוטל על אב לפי הדין העברי.