מונחי גירושין

         
 

א ב ג
ד ה ו
ז ח ט
י כ ל
מ נ ס
ע פ צ
ק ר ש
ת

 

ע

 

עבודת אישה -  זכותה של אישה לקבל מזונותיה מבעלה, כפופה לכלל על פיו הכנסתה מעבודה מופחתת מסכום המזונות הדרוש לה. ראה: מעשי ידיה.                                                               

 

עולה עמו ואינה יורדת עמו - קביעה הלכתית, אשר משמעותה שהאישה רשאית לדרוש מהבעל לכלכל אותה ברמה הגבוהה ביותר אליה הורגלה במהלך נשואי הצדדים במנותק ממצבו הכלכלי במועד הגשת התביעה למזונות. קיימת מחלוקת פוסקים בהלכה בשאלה האם הבעל מחויב לרמת מחיה גבוהה או לרמה אשר הורגלה בבית אביה.

 

עזיבת בית המגורים - עילה לשלילת מזונות מאישה. במידה ואישה עזבה את הבית בו היא מתגוררת עם בעלה, ללא סיבה מספקת לעזיבה (אמתלה מבוררת), הרי שהדבר יכול לשמש כעילה לשלילת מזונותיה. כמובן, שאם לאישה יש סיבה מוצדקת לעזיבתה למשל אלימות או התאכזרות מזונותיה לא יפגעו כתוצאה מעזיבתה וגם זכותה לכתובתה.

 

עיכוב יציאה מן הארץ - ראה: יציאה מן הארץ

 

עילות גירושין – סיבות הלכתיות המאפשרות חיוב בעל במתן גט, או חיוב אישה בקבלת גט. לדוגמה, בגידה.

 

עיקול - צו הניתן על ידי בית המשפט, בית הדין הרבני או על ידי לשכת ההוצאה לפועל במסגרתו מוטלים עיקולים על נכסי החייב מכוח פסק הדין למזונות על מנת להבטיח את קיומו. העיקולים הנם שונים ומגוונים ויכולים להיות על משכורת, נכסי מקרקעין, חשבונות בנק, קופות גמל זכויות במקומות עבודה, מיטלטלין או כל דבר שהינו בעל ערך כלכלי. למשל, עיקול משכורתו של החייב תבטיח תשלום המזונות כל עוד הוא עובד באותו המקום.