מונחי גירושין

         
 

א ב ג
ד ה ו
ז ח ט
י כ ל
מ נ ס
ע פ צ
ק ר ש
ת

 

ב.

 

בגידה - אישה המקיימת יחסי אישות עם גבר בהיותה נשואה לאחר מוגדרת כבוגדת. אישה הבוגדת בבעלה מאבדת זכותה למזונות עבורה ואת כתובתה. משעה שבעל מעלה טענה כאמור כנגד אשתו בית הדין הרבני יברר את הטענה לעומקה ולא ימהר לפסוק לאותה אישה מזונות, בעוד שבית המשפט לענייני משפחה יותיר את בירור הטענה לשלב ההוכחות במשפט ויפסוק מזונות זמניים.

 

בדיקת רקמות - בדיקה גנטית שמטרתה לקבוע הורות. הבדיקה מבוצעת באמצעות נטילת דגימת דם לפיה ניתן לקבוע ברמה המתקרבת ל- 100% ודאות את זהות הוריו של אדם. בדיקה כאמור ניתנת לביצוע בישראל רק לאחר קבלת צו של בית המשפט המתיר קיומה של הבדיקה, וזאת מחשש לממזרות. לא ניתן לכפות קיומה של בדיקה על אדם, אולם סירוב של אדם להיבדק בבדיקת רקמות מקים חזקה לפיה הוא אביו של הילוד. ראה: חזקת אבהות.

 

ביטוח לאומי - המוסד לביטוח לאומי מאפשר לגבות פסק דין למזונות באמצעותו. המחזיק בפסק דין למזונות אשר ניתן על ידי בית משפט או בית דין רבני רשאי לבקש קבלת תשלום מכוחו באמצעות המוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי גובה את הסכומים אשר שולמו על ידו ישירות מהחייב. היתרון בכך הוא ברור- הזכאי מכוח פסק הדין, בד"כ האישה, יכולה לקבל מזונותיה מבלי שתאלץ להסתמך על בן זוגה. החיסרון מקורו בעובדה שהמוסד לביטוח לאומי אינו משלם לזכאי את מלוא הסכום שנפסק בפסק הדין אלא בהתאם לטבלאות חישוב הלוקחות בחשבון את השתכרותו של הזכאי ונתונים אחרים. כפועל יוצא מכך, זכאים רבים מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי סכומי מזונות הנופלים מהסכומים הנקובים בפסק הדין ואז הזכאי אמור לתבוע את ההפרש בין הסכום שקיבל מביטוח לאומי לפסק הדין ישירות מהחייב באמצעות לשכות ההוצאה לפועל.

 

 

בית דין רבני - אחת משתי הערכאות המוסמכות לדון במזונות אישה ובמזונות ילדים בצד בית המשפט לענייני משפחה. פוסק על פי דין תורה. בעל אשר הגיש תביעת גירושין אליה כרך בכנות (ראה: כריכה כנה)  את מזונות אישתו וזאת לפני שהאישה הגישה תביעתה למזונותיה לבית המשפט לענייני משפחה הרי שבית הדין הרבני הוא המוסמך לדון במזונות האישה. לגבי מזונות ילדים בית הדין הרבני מוסמך לדון בהם רק בהסכמת הבעל והאישה בלי קשר לעובדה שהבעל "הקדים" את האישה בתביעתו. במידה והאישה מתנגדת היא תמיד יכולה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה.

 

בית הדין הרבני הגדול – ערכאת ערעור ארצית על החלטות ופסקי דין שניתנו בבית הדין הרבני האזורי. מקום מושבו של בית הדין הרבני הגדול הוא בירושלים.

 

 

בית משפט לענייני משפחה - בית משפט אזרחי. מוסמך לדון בסוגיית מזונות אישה במקרים בהם האישה הקדימה את תביעתה אל בית משפט זה, או במקרה בו תביעתו המוקדמת של הבעל לבית הדין הרבני לדון במזונות האישה לא הוגשה בכנות. בנושא של מזונות ילדים מוסמך לדון לבקשת האישה בכל מקרה גם אם הבעל הקדים תביעתו לבית הדין הרבני.

 

 

בן מרדן - המסרב לקיים קשר או הסדרי ראיה או המתנהג התנהגות מבישה כלפי אביו הביולוגי. במקרים קיצוניים של התנהגות מבישה עלול בית המשפט למצוא מקום לצמצום מזונות המרדן בשל התנהגותו. הדבר יחול על בן או בת. בתי המשפט ובתי הדין אינם ממהרים לנקוט בסנקציה זו ופועלים להשיב את הבן המרדן ממריו.

 

 

בעל דין – צד להליך המתנהל בערכאה משפטית כלשהי,  ובענייננו בבית משפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני. בעלי הדין בתביעות מזונות הנם בדרך כלל הורי הקטינים והקטינים עצמם באמצעות הוריהם.