מונחי גירושין

         
 

א ב ג
ד ה ו
ז ח ט
י כ ל
מ נ ס
ע פ צ
ק ר ש
ת

 

ג.

 

גט -  תעודת גירושין שנותן הבעל לאשתו, המעידה על סיום הנישואין ונותנת לכך תוקף. בתעודה זו מופיעים פרטי בני הזוג, תאריך הגט ומקום נתינתו. בגט יש 12 שורות, וזהו אכן מקור שמו - ג"ט שורות.

 

גט בכפייה - בסמכותו של בית הדין הרבני לתת גט בכפייה בניגוד לרצון נותן הגט. במסגרת סמכות זו בית הדין הרבני מוסמך להפעיל סנקציות כנגד המסרב לתת גט, כגון : עיכוב יציאה מן הארץ, מאסר ועוד. 

 

גט מעושה – גט הניתן שלא מרצון חופשי, אלא תחת כפייה או השפעה חיצונית לא הוגנת, וכיוון שכך הוא בטל מעיקרו.

 

 

גירושין – הליך שמביא בסיומו לפקיעת הנישואין של בני זוג יהודים. הליך הגירושין נמצא בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני.

 

גישור - הליך הגישור מציע דרך אלטרנטיבית לפתרון סכסוכים בהסכמה, שבה מגשר, שהוא איש מקצוע ניטראלי, מסייע לצדדים לנהל משא ומתן ליישוב הסכסוך, באווירה נינוחה וחופשית מלחצים. למגשר אין סמכות לכפות פתרון כלשהו על הצדדים. שני הצדדים משתתפים בגישור בהסכמה, כאשר התקדמותו ותוצאותיו בשליטתם המלאה. כל צד רשאי להפסיק את הגישור בכל עת מבלי שייגרם לו נזק ולשוב לבית המשפט. כל הדברים הנאמרים והמוחלפים במסגרת הגישור הינם חסויים ואין להציגם בבית המשפט.