מונחי גירושין

         
 

א ב ג
ד ה ו
ז ח ט
י כ ל
מ נ ס
ע פ צ
ק ר ש
ת

 

ד.

 

דיור - ראה ערכים: מדור אישה ומדור ילדים.

דין עברי -  הבסיס ההלכתי מכוחו מחויבים בני זוג יהודים במזונות ילדיהם הקטינים. מכוח הדין העברי קמה לאב חובה מוחלטת לצרכיו ההכרחיים של ילדיו. כמו כן, הוא חייב בצרכיהם הנוספים ביחד עם האם מכוח דיני הצדקה. ראה: מזונות הכרחיים: מזונות מדין צדקה.

 

 

דמי טיפול  - סכום הנפסק לאם המטפלת בילדים. הבסיס לחיוב האמור מניח כי הואיל והילדים נמצאים בחזקת האם הרי שהיא מקדישה מזמנה לטיפול בהם יותר מאשר ההורה שאינו ההורה המשמורן ועל כן היא מקבלת מעין פיצוי על הטיפול "העודף" שהיא מטפלת בקטינים. חיוב זה הינו במסגרת  החיוב במזונות הקטינים ולא במסגרת חיובי הבעל לאשתו. דמי הטיפול פוחתים ככל שגיל הילד עולה. כך שלגבי ילד בגילאים 13 ומעלה הפסיקה אינה מוצאת מקום במרבית המקרים לפסוק דמי טיפול.