מונחי גירושין

         
 

א ב ג
ד ה ו
ז ח ט
י כ ל
מ נ ס
ע פ צ
ק ר ש
ת

 

ח.

 

חובות הלכתיים של אב לבנו -  חובת פרנסה, חובות בתחום קיום מצוות: פדיון הבן ומילה, חובות חינוכיות וחובות הקשורים לעתידו של הבן לדוגמה, להשיא לו אישה.

 

חוות דעת מומחה – כאשר נדרשת מומחיות מקצועית בנושא מסוים שבית המשפט או בית הדין הרבני אינם בקיאים בו, ניתן להציג חוות דעת מומחה ובלבד שמונה על ידי בית המשפט או בית דין רבני, או שבעל דין קיבל רשות להצגת חוות דעת כאמור. הסדר זה שונה מסדרי הדין הנהוגים בבתי משפט אחרים.

 

חזקת אבהות -  חזקה שבדין הקובעת כי פלוני הוא אביו של אלמוני וזאת מטעם אחד בלבד והוא כי פלוני מסרב להיבדק בבדיקת רקמות. הדין קובע כי לא ניתן לכפות קיומה של בדיקת רקמות על אדם כדי להוכיח אבהותו. ואולם סירוב של אדם להיבדק בבדיקת רקמות מקים חזקה בחוק לפיה הוא אביו של הילוד. חזקה זו ניתנת לסתירה, קרי אותו אדם יכול לנמק את סירובו ואם הסברו מתקבל על הדעת יתכן וחזקת האבהות לא תיזקף לחובתו. כמו כן, יכול אותו אדם להצביע על אלמוני כאביו של הקטין. לשם הדוגמא בלבד, קיומם של מספר אבות פוטנציאלים וסירובם להיבדק מונע את קביעת האבהות.

 

חזקת הגיל הרך – חזקה שילדים עד גיל 6, עדיף להם להיות במשמורת אמם. החזקה ניתנת לסתירה.

 

חזקת השיתוף – חזקה על פיה, בהעדר הסכמה אחרת, הרכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים יחולק באופן שווה בין בני הזוג.

 

חלוקת נטל המזונות - מזונות ילדים מתחלקים למזונות הכרחיים ולמזונות מדין צדקה, כאשר חובת המזונות ההכרחיים מוטלת על האב לבדו, בעוד שקיימת חלוקת נטל המזונות מדין צדקה בין האם לאב בהתאם להכנסותיהם הפנויות. ראה: מזונות הכרחיים: מזונות מדין צדקה.

 

חקירת שמות – פעולה הנעשית במהלך סידור הגט , הכרוכה בהבאת עדויות לעניין זהות בני הזוג המתגרשים וזהות הוריהם.